Vastuullinen matkailu

Sep 15, 2021

Vastuullinen matkailu on lähes jokaisen matkalle aikovan mielessä tänä päivänä. Tai ainakin pitäisi olla. Mutta tehdään selväksi heti alkuun: olemme matkatoimisto; emme vastusta matkustamista tai lentämistä. Uskomme, että matkustaminen tuo paljon hyviä asioita ihmisten elämään ja tekee, ainakin useimmista meistä, onnellisempia. Samaan aikaan tiedostamme, että vastuullinen matkustaminen ei voi täysin korvata matkustamisen ympäristövaikutuksia ja sitä faktaa, että kaikki lentäen tapahtuva matkustaminen lisää ilmastonmuutosta.

Mikä on kuluttajien suhtautuminen vastuulliseen matkailuun

Suomen Matkailualan liitto (Smal), joka edustaa suomalaisia matkatoimistoja toteutti hiljattain yhdessä jäsenyritystensä kanssa kyselyn, jossa kartoitettiin suomalaisten ajatuksia ja suhtautumista vastuulliseen matkailuun. Sen mukaan lähes kolme neljästä (73%) vastaajasta kertoi, että vastuullisuusasiat vaikuttavat heidän tuleviin matkustusvalintoihin. Luku on aika hyvin linjassa muista tutkimuksista kerättyyn dataan, jossa monien tutkimusten mukaan jo yli puolet kuluttajista tekee ostopäätöksiä tai jopa boikotoi brändejä sen pohjalta millainen kanta kyseisellä yrityksellä tai brändillä on vastuullisuuteen liittyvissä asioissa.

Smallin kyselyssä tutkittiin myös, miten vastuullisuus vaikuttaa ihmisten valintoihin. Suurin osa vastaajista (31.5%) piti tärkeänä, että matkustamisen tulee olla turvallista. Toiseksi eniten vastaajat arvioivat tekevänsä tulevaisuudessa entistä harkitumpia valintoja kohteiden ja majoituksen sekä muiden vastuullisten valintojen suhteen (26%). Kolmanneksi eniten tuleviin matkoihin vaikuttavat kyselyn mukaan ekologisuus, hiilijalanjäljen vähentäminen sekä paikallisten palveluiden ja tuotteiden ostaminen.

Vastaajilta kysyttiin lisäksi, miten tärkeänä he pitävät erilaisia vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä matkustukseen liittyviä päätöksiä tehdessään. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat paikallisen kulttuurin säilyttäminen (87%) ja paikallisten palveluiden sekä tuotteiden ostaminen (84%). Muita matkavalintaan keskeisesti liittyviä asioita olivat kohdemaan tasa-arvo ja ihmisoikeudet (80%) sekä lasten oikeudet (79%). Kun vastaajien tuli valita kaksi tärkeintä vastuullisuuteen liittyvää valintakriteeriä, olivat paikallisten palveluiden ja tuotteiden ostaminen (46%) sekä paikallisen kulttuurin säilyttäminen (40%) edelleen tärkeimmät. Kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi nousi jätteiden vähentäminen ja kierrättäminen (35%).

Mitä sitten on vastuullisuus?

Monille ensimmäinen asia, joka tulee mieleen vastuullisuudesta  on hiilijalanjäljen pienentäminen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hidastaminen. Mutta vastuullisuutta voidaan kuvata myös monilla muilla termeillä kuten tasa-arvo, ihmisten hyvinvointi,  työssäjaksaminen ja työilmapiiri, luonnon- ja ekosysteemien suojelu, kiertotalous jne. Ja jos vielä yksinkertaistetaan vastuulisuuden määritelmää niin sen voi jakaa kolmeen asiaan: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ekologinen vastuu. Vastuullista matkailua voidaan myös kuvata muilla kuin ‘vastuullisuus’ sanaan liittyvillä termeillä kuten eettinen matkailu, kestävä matkailu tai vaikkapa ekomatkailu.

Monet yritykset benchmarkkavat omia vastuullisuusteemojaan YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä ns. agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen talouden, ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta.
Sopisiko Agenda 2030 hyvin myös matkailualan yrittäjien benchmarkiksi vastuulliseen matkailuun? Miksei. Vaikka matkailu kiistämättä lisää ilmastonmuutosta, voi se omalla tavallaan edistää joitain muita agenda 2030 tavoitteista. Otetaan vaikka esimerkiksi kohta 8, jonka tavoite on ”edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä työpaikkoja”. Me matkailijan viemme omat euromme muihin maihin ja annamme ne paikallisille yrityksilleja yrittäjille, jonka kautta kohdemaan talous kasvaa ja työllisyys paranee. Varsinkin Pohjois-Amerikassa monissa matkailualan työpaikoissa ovat vahvasti edustettuina siirtolaiset, jotka lähettävät osan tienaamistaan dollareista takaisin perheensä hyväksi.

Otetaan vielä tavoitteet 14 ja 15, jotka tähtäävät meri- ja maaekosysteemien säilyttämiseen, palauttamiseen ja kestävään käyttöön. Monesti matkailija tutustuu reissussa paikalliseen luontoon ja ekosysteemeihin. Niiden kauneuden ja ainutlaatuisuuden näkeminen ja kokeminen todennäköisesti vahvistaa jokaisen omaa suuntautumistaan luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen säilyttämiseen pitkän aikaa (toivottavasti koko loppuelämän) matka jälkeenkin.

Ilmastoteot

Tarkastellaan vielä lopuksi lähemmin sitä ehkä monille tärkeintä agenda 2030 tavoitetta eli ilmastotekoja (kohta 13). Kun matkailusta on kyse, se on helppo mieltää tämän hetkiseen riippuvuuteemme lentopetroliin, joka on edelleen vallitseva lentokoneiden suihkumoottoreiden polttoaine, ja joka tutkimusten mukaan aiheuttaa jopa 6% ilmaston lämpenemisestä. CO2 -peräisten polttoaineiden käyttö lentokoneissa ei valitettavasti poistu ennen kuin löydetään tarpeeksi luotettava ja kustannustehokas vaihtoehto niille. Käynnissä on onneksi lukuisia hankkeita, joissa tutkitaan nollapäästöisten ja vähäpäästöisten lentokoneiden, myös sähköisten, kehittämistä. Mm. Boeing kertoi tänä vuonna, että se pystyy 2030 mennessä valmistamaan lentokoneita, jotka käyttävät 100% biopolttoaineita. Norjassa, jossa sähköautoja on jo eniten per asukas maailmassa, on tavoitteena vuoteen 2040 mennessä, että kaikki siviili-ilmailu Norjassa olisi sähköistä.

Haluatko auttaa meitä?

Olemme uusi matkatoimisto ja emme ole vielä luoneet omaa vastuullisuusstrategiaamme. Sinä voit mahdollisena tulevana asiakkaana vaikuttaa siihen minkälainen siitä muodostuu. Heitä meille ajatuksia vastuullisesta matkustamisesta. Mitä toimenpiteitä meidän tulisi tehdä, jotta olisimme mahdollisimman vastuullinen / eettinen / kestävä tai eko matkatoimisto?

Takaisin etusivulle.

 

Written by Kaitsu / Usa Holidays

0 Comments

Submit a Comment